پس از ثبت درخواست پشتیبانان ما با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات مورد نیاز شما را به شما خواهند داد و همچنین شما نیز می توانید سوالات خود را بپرسید.

 
 
برای انجام تست کرونا در منزل میتوانید این صفحه را مطالعه کنید و از اینجا درخواست خود را ثبت کنید.