راهنمای ثبت درخواست آزمایش در منزل در سایت آزماگر

تلاش کرده ایم در ویدیو های زیر، راهنمایی کامل در خصوص ثبت سفارش خدمات آزمایشگاهی و پرستاری در منزل را به شما نشان دهیم.

نحوه دریافت آنلاین نتایج آزمایشات و دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت از طریق سایت آزماگر

نحوه ثبت درخواست تست کرونا و سایر تست ها و چکاپ های آزمایشگاهی در سایت مجموعه آزماگر

نحوه پرداخت هزینه خدمات و آزمایش های ارائه شده توسط آزماگر به صورت اینترنتی و یا غیراینترنتی